Leaky Gut – Leaky Brain

Puščajoče črevo in krvna možganska pregrada (BBB = Blood Brain Barier)

Po navadi je posledica puščajočega črevesja tudi puščajoča BBB. Tu prehaja še neprebavljena hrana skozi stalno odprte kanalčke  črevesju in to povzreča avtoimune reakcije in vnetja.

Five Ways to Reverse a Leaky Brain