CHIPY d.o.o.
Podrožniška 3 1111 Ljubljana
DDV#: SI46130985, Davčni zavezanec
TrR: DH SI56 6100 0001 5685 344, BIC: HDELSI22

Dobrin Tavčar univ.dipl.inž.
Mobi: 041 772 876
Email: dobrin.bodyveda[afna]gmail.com
Skype: dobrin.tavcar